Kartofler

Lægning af
kartofler

Lægning af kartofler bliver udført med en ny 4-rækket båndlægger med tankkapacitet på ca. 35 tdr.

-Der er primært investeret i en båndlægger for at have muligheden for at lægge kartofler i størrelser og form udover det “normale”

– Samtidig med lægning bliver der tilført fast NPK-gødning ved siden af kartoflen.

Opsyn & sprøjtning
af kartoffelmarker

Efter fremspiring af kartoflerne går der meget tid med opsyn af kartoffelmarkerne. Det er vigtigt at spotte problemer m.m. inden det tager overhånd, ligeledes at finde det korrekte sprøjtetidspunkt – henholdsvis ukrudtssprøjtningerne og dernæst skimmelsprøjtninger ugentligt.

I løbet af sommeren i juni/juli måned skal vi ud og luge for virus – hårdt arbejde, men væsentligt for at holde kvaliteten i top.

Fritlægning

Fritlægning af kartofler har været et stort plus, idet vi har nået en masse i det gode vejr.

Vi får nu også flyttet nogle af omkostningerne og slid på optageren over på fritlæggeren, idet at belastningen i form af jord m.m. ikke bliver så slemt. Kartoflerne fritlægges i en tromlet bed på 80 cm., her ligger de i 3 timer inden optagning

– vi kan så direkte herfra køre dem på lager. Stor besparelse mht. tørring og kartoflerne er mere lagerstabile.

Optagning

Optagning foregår med en næsten ny Grimme SE-150/60 med børsteindføring, som kun kan bruge ifbm. frilagte kartofler. Skal der tages direkte op, så skifter vi indføring.

Indlagring
og kuleopbevaring

Vi har et kartoffelhus, der består af et kølehus med plads til 11.000 hkg. i kasser og et fast lager uden køl med plads ca. 8.000 hkg.

Indlagring

I 2009 investerede vi i en fritlægger. Det giver et væsentligt hop opad i kapacitet og vi sparer en masse tid og energi på tørring.
På denne måde får vi udnyttet den første måned af optagningen og kommer et godt stykke foran.
Senere på perioden vil vi naturligvis stadig udnytte muligheden for at tage direkte op og tørre kartoflerne i vores tørrevogne.

Egen opformering tippes i en hopper, hvorefter de bliver delt i 2 størrelser og køres efter sårheling på køl.

Ved deling med det samme undgår vi at røre mere ved kartoflerne før lægning.

Hvis de skal opbevares i kuler på marken bliver de kørt direkte hertil og dækket med det samme.

Opsortering
af kartofler

Ved salg af lægge- og spisekartofler kommer kartoflerne i en buffersilo, hvorefter de renses på enten en rullerenser eller børsterenser.

Herefter kommer de i en hopsorterer der tager over-/understørrelser fra, så man efterfølgende kun skal koncentrere sig om at sortere den rene salgsvare.

Efter sortering kan størrelsen deles endnu en gang inden de bliver ført op i vores 2 store siloer som hver kan indeholde 235 hkg.

Det giver god fleksibilitet. Så kan siloerne altid tømmes når der er tid til det på gulvet.

Kartoflerne kommer enten tilbage i kasser til løs levering eller i storsække med oftest 1.000-1.250 kg. i hver. Ydermere kan retningen fra siloerne ændres således at kartoflerne kommer over til vores pakkeanlæg istedet.

Opsortering af
læggekartofler til eksport

I slutningen af oktober starter vi op med sortering af kartofler til eksport.

Typisk bliver der leveret kartofler til Egypten og Algeriet, men også enkelte partier af spisekartofler eksporteres til De Canariske Øer

Exportkartofler leveres typisk i 25-50 kg.’s sække på paller i 40″ skibscontainere.

Sækkene fyldes, syes og påføres plantepas på vores semi-automatiske pakkeanlæg. Der skal kun sættes sække på, og så ordner maskinen resten.
Efter syning kører sækkene bagom anlægget op i vores palleteringsanlæg, hvorefter den færdige palle vikles med net for bedre stabilitet.