Rådgivning

Om Firmanavn

Tougård`s Planteavlsrådgivning Aps
tilbyder rådgivning

Udarbejdelse af markplaner og gødningsregnskab

Vi laver mark- og gødningsplanlægning i programmet Næsgård markNet. Næsgård markNet er godkendt af Plantedirektoratet til udarbejdelse af gødningsplaner og de lovpligtige gødningsregnskaber. Næsgård MarkNet er kendt for at levere udskrifter, der er lette at overskue. Eventuel flytning af data fra Bedriftløsning til Næsgård mark er naturligvis gratis. Rådgivning kan foregå hos den enkelte landmand hvor vi har en bærbar computer med.

MVJ – Tilskud m.m.

Flere og flere arealer bliver ikke længere dyrket, da de ikke er rationelle med nutidens store maskiner. Samtidig vil de offentlige myndigheder fremme naturen og de rekreative områder. Mange arealer bliver derfor udlagt i forskellige naturområder, og til disse arealer er ofte tilknyttet nogle tilskudsmuligheder. Vi udarbejder ansøgninger til disse tilskudsmuligheder, således at de optimale tilskudsmuligheder udnyttes.

EU-tilskud

Enkeltbetalings-ordningen: Vi kan udarbejde ansøgningen til enkeltbetalingsordningen. Dette kan også gøres ved hjælp af markprogrammet Næsgård MarkPro. Samtidig med udarbejdelse af ansøgningen gennemgår vi gerne den relevante lovgivning.

Jordprøver

Vi udtager jordprøver, der analyseres for Rt, Kt, Pt- og Mgt. Vi kan også udtage prøver til N-analyse, som skal bruges ved husdyrbrug med over 1,7 DE/ha. Prøverne udtages på en ATV med jordprøveudstyr, så prøverne bliver taget 100% ens hver gang, derefter sendes de til analyse hos OK Laboratorium i Viborg. Når svaret foreligger tolkes resultatet, og vi kommenterer dem. Vi vedlægger et kalkningsforslag, samt vurdere behovet for P og K tilførsel. Det er en god ide at få en snak om jordprøver nu!

Besøgsordning

Vi tilbyder en fast besøgsordning med 3 faste besøg i løbet af vækstsæsonen til en fast pris. Ved hvert besøg udarbejdes en aktuel sprøjteplan og der følges op på den foregående. Det er ingen betingelse at vi laver andet arbejde for dig.
Vi laver gerne individuelle aftaler

  • Er du tvivl om der skal sprøjtes?
  • Er du i tvivl om du anvender det rigtige middel?
  • Er du i tvivl om du anvender den rigtige dosering?

Så er tilbuddet noget for dig.

Se fremad – lav planer nu!

Vi er behjælpelige med udarbejdelse af dyrkningsplaner der kan gøre det mere overskueligt for medhjælpere og maskinstationer. Vi hjælper også gerne med valg af afgrøder, sorter, gødninger og planteværn. Ved sæsonens afslutning kan vi udregne et præcist dækningsbidrag, og du får overblik over hvilke afgrøder, der er bedst for netop dig at dyrke.

Pakkeløsning/Kontrakt

Mange synes det i dag er uoverskueligt, at sætte sig ind i alle regler der er omkring planteavl, vi tilbyder derfor at lave en pakkeløsning, hvor alle de lovpligtige papirer udfyldes og indsendes. Vi udarbejder gødningsplan, gødningsregnskab samt EU-ansøgning, til en fast aftalt pris. Du kender derfor prisen på netop den rådgivning, der er aktuelt for dig, og du kan sammenligne prisen med andre. Vi udarbejder gerne et tilbud for netop din bedrift.

Skriv til os her

Kontaktrådgiver:
 Karsten Nielsen
Mobil: (+45) 2972 5535
Mail: KARSTEN@TOUGAARD.DK